1039171_52843470Na podstawie przeprowadzonych rozmów a także własnego doświadczenia zawodowego utworzyłem listę dwunastu zdarzeń krytycznych, które w/g mnie są przyczyną stresu. Ponadto nie jestem zwolennikiem przeprowadzania badań z tego zakresu. Należy pamiętać, iż takowe zdarzenia krytyczne a zwłaszcza przypominanie o nich może narazić osoby badane na niepotrzebny ból i cierpienie. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż opisane zdarzenia krytyczne zaliczane są do najbardziej "skrajnych".

Można wyróżnić następujące zdarzenia krytyczne:
1. śmierć osoby najbliższej ( np. członka rodziny)
2. ciężka choroba
3. klęska żywiołowa (np. wynikiem może być utrata mienia)
4. zdarzenie losowe, wypadek drogowy ,wypadek przy pracy ... (powiązane z pkt 1,2)
5. utrata pracy (związana z brakiem źródła dochodów/utrzymania)
6. rozwód
7. zdrada ( np. Związek małżeński)
8. udział w konflikcie zbrojnym (głównie dotyczy stresu pourazowego)
9. bycie osobą pokrzywdzoną w wyniku przestępstwa lub wykroczenia
10. bycie sprawcą przestępstw lub wykroczenia
11. egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne..
12. podejmowanie ważnych decyzji życiowych (np. wyprowadzka, zakończenie związku uczuciowego itp...)

Stres... sposoby odreagowania
Istnieje wiele publikacji związanych z tematyką odreagowania, radzenia sobie z sytuacjami powodującymi u nas tzw stres. Jednak w większości napisane są w sposób nieprzyjazny czytelnikowi. Bo kto lubi terminologię specjalistyczną..., długie analizy... choć są takie osoby. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów a także osobistych doświadczeń postanowiłem wymienić następujące najczęściej występujące sposoby odreagowania:

  1. spacery ( w obecności wody (np. Morze, jezioro, staw ), wśród drzew ( lasy, parki )

  2. oglądanie telewizji ( tv publiczna, filmy video )

  3. literatura (czytanie książek, czasopism, rozwiązywanie krzyżówek...)

  4. płacz

  5. samotność (spędzanie określonego czasu zależnie od danej osobowości i własnych potrzeb)

  6. muzyka ( słuchanie nagrań muzycznych)

  7. sport ( biegi, sporty siłowe, sporty walki)

  8. praca ( zawodowa, bądź zajęcia związane z gospodarstwem domowym )

Ponadto warto się zastanowić przez chwilę nad związkiem metod motywacyjnych z sposobami odreagowania. Znaleźć możemy wiele podobieństw a co za tym idzie z całą pewnością możemy stosować w życiu codziennym.
Pozdrawiam i życzę radości życia :)

Tomasz Pietrzak

www.forum.niebieskalinia.pl

Share on Facebook

Loading

Znajdź nas na facebook'u